Bibelen på dansk

Bibelen på dansk
Pris: 24,00 kr
Kategori: Bøger
stemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på dansk 24 stemmer
Udgivelsesdato: 21 januar 2009
Firma: IndiaNIC, LLC
Størrelse: 2.20 MB
Version: 1.0
Udviklet til: iPhone / iPod Touch

Beskrivelse

Let at bruge Bibelen Application i dansk sprog, ingen internetforbindelse påkrævet.
(Easy to use Bible Application in Danish Language, No Internet Connection required. )

Features:
- Bookmark
- Skrive noter
- Portrait / Landscape Mode
- Dag / Nat-tilstand
- Læs det overalt ingen internet behov
- Åbner til sidste sport læse
- Søg med Fremhæv
- Organiseret i Bøger & kapitler.

Features:
- Bookmark
- Write Notes
- Portrait/ Landscape Mode
- Day/ Night Mode
- Read it anywhere no internet needed
- Opens to last sport read
- Search with Highlight
- Organized into Books & Chapters.Læse (Read):
1 MOSEBOG
2 MOSEBOG
3 MOSEBOG
4 MOSEBOG
5 MOSEBOG
JOSUA
DOMMER
RUT
1 SAMUEL
2 SAMUEL
FØRSTE KONGEBOG
ANDEN KONGEBOG
FØRSTE KRØNIKEBOG
ANDEN KRØNIKEBOG
EZRA
NEHEMIAS
ESTER
JOB
SALME
ORDSPROGENE
PRÆDIKEREN
HØJSANGEN
ESAJAS
JEREMIAS
KLAGESANGENE
EZEKIEL
DANIEL
HOSEAS
JOEL
AMOS
OBADIAS
JONAS
MIKAS
NAHUM
HABAKKUK
ZEFANIAS
HAGGAJ
ZAKARIAS
MALAKIAS
MATTHÆUS
MARKUS
LUKAS
JOHANNES
APOSTELENES GERNINGER
ROMERNE
1 KORINTERNE
2 KORINTERNE
GALATERNE
EFESERNE
FILIPPERNE
KOLOSSENSERN
1 TESSALONIKERNE
2 TESSALONIKERNE
1 TIMOTEUS
2 TIMOTEUS
TITUS
FILEMON
HEBRÆERNE
JAKOB
1 PETER
2 PETER
1 JOHANNES
2 JOHANNES
3 JOHANNES
JUDAS
AABENBARINGEN

Installer / Se i App Store

Skærmbilleder


Brugeranmeldelser

Bibelen på dansk
stemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på dansk
Martin Sølvkjær
Navigering ikke det bedste
Mangler hurtigknapper fra at være i et kapitel til at komme i den overordnede oversigt, hvis man har været inde i bookmarks. Skal så genstartes ! Ikke nemt at komme rundt.Mangler oversigt over egne noter og tegn på at der er lavet en note. Ikke generel søgefunktion.Ideen god, men trænger til en opdatering.Selvfølgelig ville den nyeste oversættelse være godt, men dette er ok.
Bibelen på dansk
stemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på dansk
mahieu
Om igen...
Om igen! Der skal i stor grad læses korrektion på denne app. Mange stavefejl!!! Og hvorfor en så gammel oversættelse er brugt er lidt underligt. Layout er fint lavet men det er da også det bedste ved denne app. Kom igen!!
Bibelen på dansk
stemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på danskstemmer: iPhone/iPad App - Bibelen på dansk
Portneren
Skuffende
Der står i beskrivelsen at man kan søge, hvilket dog kun gælder når man er i et bestemt kapitel. Opfylder på ingen måde det jeg ville bruge den til (finde bibelsteder vha. Søgning.)
blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerSe i App Store