Regneregler

Regneregler
Pris: Gratis
Kategori: Uddannelse
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler 117 stemmer
Udgivelsesdato: 26 januar 2012
Firma: Site Project ApS
Installationer: 50000+
Størrelse: 465k
Version: 1.5

Beskrivelse

Alle de kendte matematik-værktøjer fra RegneRegler.dk og meget andet.

English version available at:
https://market.android.com/details?id=com.mathinary

Regneregler-app’en er en Android-udgave af hjemmesiden https://www.regneregler.dk , som kører direkte på din telefon.

Få hjælp eller opfrisk dine matematikkundskaber med en hurtig oversigt over formler og med ”regnemaskiner”, der viser mellemregninger, og som giver forklaringer. En uundværlig app for elever, forældre, håndværkere og andre - uanset niveau - da den både kan bruges som opslagsværk og som hjælp med forklaringer til selve udregningerne.

Regneregler tager udgangspunkt i undervisningen i folkeskolen, men rummer også mange emner, der bruges på gymnasiale uddannelser eller i erhvervslivet.
Sproget er skrevet, så det er let forståeligt. Vores mål er, at alle skal kunne være med - uanset niveau.

Følgende emner er dækket:

* Geometri

Cirkel, cirkelafsnit, cirkelring, cirkeludsnit, enhedscirklen, kvadrat, linjer og punkter, parabel, parallelogram, polygon, rektangel, rombe, trapez, trekanter og vektorer i planen.

Regn, tegn og lær om de geometriske former. ”Tegnemaskiner” der kan lave parabler, cirkler i koordinatsystemet, trekanter med vinkelmåler og passer med trinvis instruktion og meget andet indenfor geometri.

* Rumgeometri

Cylinder, kegle, keglestub, kugle, parallelepipedum (kasse), prisme og pyramide.

Regn direkte på figurerne og se formlerne for rumfang, overfladeareal og meget andet.

* Omregninger

Areal, grader og radianer, længde, rumfang og valuta.
Omregn imellem forskellige enheder, lær at omregne imellem danske kroner og fremmed valuta eller omregn imellem grader og radianer direkte i app’en.

* Finans

Annuitetslån, annuitetsopsparing, kapitalfremskrivning, momsberegning, procentregning og valutaomregning.

Lær om de forskellige lån og opsparingstyper og få hjælp til procentregning.

* Tal og algebra

Førstegradsligninger, andengradsligninger, brøker, dividere på papir, gange på papir, lægge sammen på papir, trække fra på papir, parentes- og potensregneregler samt talkategorier.

Se regnereglerne for potens og parenteser eller lær at udføre de fire regnearter på et stykke papir.
Regnemaskinerne opstiller og regner stykkerne med trinvise forklaringer .
Lær at løse ligninger eller beregn om et tal er et primtal eller et sammensat tal.

* Statistik

Diagrammer og observationer.

Lær om procent-, cirkel-, søjlediagrammer og se hvad begreber som typetal, mindsteværdi og meget andet dækker over med eksempler og forklaringer.

* Spil og træning

Træning af den lille tabel.
Lær den lille tabel udenad med vores lille men underholdende spil, hvor man skal sætte gangestykker sammen på tid. Det starter nemt, men bliver meget sværere efterhånden.

Regneregler er foreløbigt testet på følgende telefoner:
HTC Legend, HTC Wildfire, HTC desire, LG Optimus og Samsung Galaxy S2

Regneregler understøtter android telefoner og tabs fra version 1.6

Site Project ApS kan kontaktes på www.regneregler.dk/kontakt.jsp eller direkte inde fra app’en under ”Om og kontakt” og derefter ”Kontakt os”.

Installer / Se i Marketplace

Skærmbilleder


Brugeranmeldelser - ANDROID MARKET

Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
André
den 28. januar 2012
Genialt program
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Jeabie
den 8. april 2012
Jeabie
Great.
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
torben
den 24. marts 2012
Der er få noget helt galt med den finansielle regnemaskine :)
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler

11. marts 2012
Abselut nødvendigt!
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Hogs
den 30. januar 2012
Cool
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Vampires
den 28. januar 2012
Super
Super fedt lavet
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Daniel
den 14. marts 2012
Det Er super godt kan Jeg fortælle... Og i spillet med tabeller lærer du ...
Det Er super godt kan Jeg fortælle... Og i spillet med tabeller lærer du en hel masse!!! Mega godt app...
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Emil
den 30. januar 2012
Emil
Det er helt kanon :-)
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Brian
den 27. januar 2012
Kanon
Virker som det skal.. og man har alle relevante ting lig i nærheden.. super godt!
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Anton
den 10. marts 2012
Fås ikke bedre
Nu er det jo sjovt at lave lektier :-)
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Thomas
den 8. marts 2012
Super
Skide godt progam
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Janni
den 3. februar 2012
Super!
Den er bare rigtig god. Nem at finde ud af.
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Nikolaj
den 18. april 2012
SuPER fikst
Respekt
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
ida
den 4. februar 2012
En go måde at lære de forskellige regne måder på og en god lommeregner
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Simon
den 3. februar 2012
5 stjerner! :D
Fantastisk program
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Zihnet
den 26. januar 2012
Fantastisk
Endelig en app der hjælper dig igennem hverdagens matematik. Tak:)
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Alex
den 12. marts 2012
Godt
Godt opslagsværk
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
tcd
den 10. marts 2012
Skide godt Egon!
Kunne dog godt have brugt denne app tidligere i mit liv... rigtig god, 20 år forsent ;-)
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler
Casper
den 20. marts 2012
Super, fungerer bare :D
Regneregler
stemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regnereglerstemmer: Android App - Regneregler

1. februar 2012
Mat. A
Fedt program, men det vil være endnu federe, hvis der også var noget matematik som svare til matematik på A niveau :)
blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerSe i Marketplace ShowQR Code