Blodprøver

Blodprøver
Pris: 45,00 kr.
Kategori: Medicinsk
Ingen stemmer
Udgivelsesdato: 24 juli 2012
Firma: Sigve Dhondup Holmen MD
Størrelse: 6.82 MB
Version: 2.0
Udviklet til: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Blodprøver er en app som indeholder beskrivelse og referenceværdier for de fleste laboratorieanalyser (blod, urin, spinalvæske) som bruges i Danmark.
Den inneholder kurver og grafer for at illustrere viktige tema, samt forklaring av statistiske begreper.
Alle prøvene er merket med hvilken fargekode og tilsætninger som skal være i prøveglasset.

ALAT
ALP
ALT
ANCA
ASAT
AST
Albumin
Alkalisk phosphatase
Amylase
Anti-CCP
Anti-CENP-A
Anti-CENP-B
Anti-CENP-C
Anti-Helicobacter pylori IgG
Anti-Jo-1
Anti-RNP
Anti-SSA
Anti-Sm
Anti-TPO
Anti-dsDNA, EliA
Anti-scl 70
Anti-tTG
Antria-centromer
BNP
Base Excess (BE)
Baseoverskud (BE)
Basofile granulocytter
Bilirubin
Blodgas
C-peptid
C-reaktivt protein
CA125
CDT
CEA
CK
CK-BB
CK-MB
CRP
Cadmium
Cadmium (urin)
Calcitonin
Calcium
Calcium (urin)
Calcium ioniseret
Calcium, korrigeret
Calprotectin
Carbamazepin
Carcinoembryonisk antigen
Cd / kreatinin-ratio (urin)
Ceruloplasmin
Chloride
Clonazepam
Cortisol (urin)
Creatinin (serum)
Creatinin (urin)
Creatinin kinase
Cystatin-C
Cøliaki
D-dimer
Digitoxin
EVF (erythrocyt volumen fraktion)
Enheder
Eosinofiler
Erythrocyt volumenfraktion
Erythrocytter
Estradiol
FSH
Ferritin
Folat
Follikelstimulerende hormon
Fri T3
Fri T4
Fri testosteron-indeks
Fri-T3
Fritt T4
GFR
GGT
GT
Gamma GT
Gamma-glutamyl peptidase
Gamma-glutamyl-transferase
Glomerulære filtrationsrate
Glucose
Glucose (spinal)
Glycosyleret hæmoglobin
GlykoHb
HCO3-
HDL
HIV
Haptoglobin
Hb
HbA1c
Helicobacter pylorii
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Hg / kreatinin-ratio (urin)
Homocystein
Hæmatokrit
Hæmoglobin
Insulin
Jern
Jernbindingskapacitet
Jernmetning
Jernmætning
Kalium
Kalium (urin)
Karbamid
Keppra
Kobber
Kolesterol
Kreatinin
Kuldioxid
Kviksølv
Kviksølv (urin)
LD
LDL
LPK (leukocyt partikelkoncentration)
Lactatdehydrogenase
Lamictal
Lamotrigin
Leukocytter
Leukocytter (spinal)
Levetiracetam
Lipase
Lipoprotein (a)
Lithium
Lp (a)
Luteiniserende hormon
Lymfocytter
MCH
MCHC
MCV
MMA
MPO-ANCA
Magnesium
Magnesium (urin)
Methylmalonsyre
Micro-CRP
Mikroalbumin (urin)
Monocytter
Myoglobin
Natrium
Natrium (urin)
Negativ prædiktiv værdi
Neutrofile
Orfiril
Oxcarbazepin
Oxygen
PCO2
PR-3-ANCA
PSA
PTH
Paracetamol
Phenobarbital
Phenytoin
Phosphat, uorganiske
Phosphatase, alkalisk
Positiv prædiktiv værdi
Progesteron
Prokalsitonin
Prolaktin
Prostata Specifikt Antigen
Prostata Specifikt Antigen (PSA)
Protein
Protein (spinal)
Protein (urin)
Protein total
Protein, total
Prøvemedia
RF
Referenceværdier
Retikulocytter
Rheumatoid faktor
Ritalin syre
Rivotril
Rubella
Røde blodlegemer
SHBG
SR
Selen
Sensitivitet
Specificitet
Sænkningsreaktion
T3
T4
TIBC
TRAS
TSH
Tegretol
Testosteron
Testosteron, Fri Index
TnT
Transferrin
Triglycerider
Trombocyt
Troponin-I
Troponin-T
Urat
Urea
Urinstof (serum)
Urinsyre (serum)
Valproat
Vitamin A
Vitamin B12
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Waalers test
Zink
eGFR
hCG
pH
pO2
pro BNP
pro-BNP
proCT
Østrogen

Installer / Se i App Store

Skærmbilleder


Brugeranmeldelser

Blodprøver
stemmer: iPhone/iPad App - Blodprøverstemmer: iPhone/iPad App - Blodprøverstemmer: iPhone/iPad App - Blodprøverstemmer: iPhone/iPad App - Blodprøverstemmer: iPhone/iPad App - Blodprøver
QRS-takker
Vers. 1.0 Den 22/8-12 max. 2 1/2 stjerne!!!
Blodprøver
stemmer: iPhone/iPad App - Blodprøverstemmer: iPhone/iPad App - Blodprøverstemmer: iPhone/iPad App - Blodprøverstemmer: iPhone/iPad App - Blodprøverstemmer: iPhone/iPad App - Blodprøver
Elleork
Ikke helt i mål
God, men ikke helt gennemarbejdet. Der mangler nogle illustrationer især i blodgas-delen, hvor der blot ses et spørgsmålstegn. Flere steder er der to entries for samme blodprøve, feks optræder serum glucose dobbelt. Flere steder veksles mellem norsk og dansk. Godt med mange blodprøver og pædagogiske beskrivelser. En femmer hvis fejl bliver rettet.
blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerSe i App Store