Fingernemt

Fingernemt
Pris: 69,00 kr
Kategori: Uddannelse
Ingen stemmer
Udgivelsesdato: 20 december 2017
Firma: WOW Optimzr
Størrelse: 13.63 MB
Version: 1.2
Udviklet til: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Bemærk at Fingernemt appen kræver en netværksforbindelse under brug.

Fingernemt i Bimmer Bugten bygger på solid dansk og international forskning i tilegnelse og udvikling af basale færdigheder inden for ordlæsning og stavning. Denne forskning understreger, at kardinalpunktet i den første læse- og staveudvikling er elevernes grundige kendskab til bogstaverne og deres tilhørende lyde samt deres færdigheder i at kunne anvende lydene til læsning og stavning af lydrette ord.

Fingernemt i Bimmer Bugten henvender sig til elever i indskolingen, som har behov for at arbejde systematisk med koblingen mellem bogstav og lyd i det danske skriftsprog. Det vil sige, at app’en enten kan anvendes som læse-stavekursus til den absolutte begynderlæser/-staver, eller den kan anvendes som læse-stavekursus til de elever i indskolingen, som har svært ved at lære at sætte bogstavernes lyde sammen til en meningsfuld helhed (fx dysleksirisikoelever).

App’en kan bruges som supplement til Fingernemt-hæfterne (udgivet på Special-pædagogisk forlag), men kan også bruges som et selvstændigt læse-stavekursus, fx som en træningsapp i hjemmet eller i læse-staveundervisningen på skolen.

Fingernemt-øvelserne trænes i en meningsfuld kontekst, dvs., at der for hver øvelse indgår en sød videofortælling, hvor Finn Fingernem – for at komme hjem til sine forældre – skal lære folket i Bimmer Bugten at læse og stave lydrette ord vha. tappeteknikken.

Der arbejdes ud fra Undervisningsministeriets anbefalede progression for ordtypevalg i begynderundervisning/basal læse-staveundervisning. Med andre ord træner eleven følgende ordtyper, der gradvist stiger i sværhedsgrad:
is-so-hus-kno-alf-fnis-film.

I Fingernemt i Bimmer Bugten lærer eleverne at anvende tapping (fingerstavning) som støttestrategi i læsning og stavning af lydrette ord. Tappeteknikken gør læsningen/stavningen mere overskuelig, idet den hjælper eleverne med at fastholde bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen. Desuden giver teknikken eleverne en taktil/kinæstetisk fornemmelse for, hvad der sker, når bogstavlyde sættes sammen til ord.

Installer / Se i App Store

Skærmbilleder


Brugeranmeldelser

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerSe i App Store