Stressdagbogen

Stressdagbogen
Pris: Gratis
Kategori: Medicinsk
Ingen stemmer
Udgivelsesdato: 22 januar 2014
Firma: Bjarne Toftegård
Størrelse: 2.49 MB
Version: 1.3.1
Udviklet til: iPhone / iPod Touch

Beskrivelse

Stressdagbogen er nok det vigtigste redskab til at lære at afhjælpe, håndtere og forebygge stress. Stressdagbogen hjælper dig med tre ting:

1) At blive mere bevidst om din krops signaler i stressende situationer (kropsbevidsthed). Dette er en forudsætning for at kunne forebygge alvorlig stress. Se mere nedenfor.

2) At finde mønstre i, hvad der stresser dig. Alvorlig stress kommer ikke af enkelte stresssituationer, men af hyppige eller vedvarende stressbelastninger. Da stress sker ubevidst, er vi ikke altid klar over, hvad der egentligt stresser os.

3) At finde og ændre handle- og tankemønstre. Vi kan ikke komme ud af en stress eller forebygge stress på samme måde, som gjorde os stressede. Som regel er man nødt til at gøre eller tænke noget anderledes. Dette kan stressdagbogen også hjælpe med til.

Stressdagbogen består af notater med fire ting:

1) Tidspunkt (indsættes automatisk)
2) Symptom, som du enten kan indtaste eller vælge fra en liste.
3) Årsag, som du enten kan indtaste eller vælde fra en liste.
4) Læring, som du enten kan indtaste eller vælge fra en liste.

For hvert felt kan du enten indtaste en ny ting eller også vælge tidligere indtastede ting eller standardforslag fra en list ved at trykke på tilføj (+) knappen til højre for feltet. Når du har specificeret symptom, årsag og læring skal du trykke på knappen ”Gem” nederst på siden (evt. skal du rulle ned først). Du kan senere rette i notatet, hvis du ønsker.

Du skal notere din stress så løbende som muligt, helst indenfor nogle minutter og i hvert fald indenfor en time. Ellers risikerer du at glemme det igen, specielt de mindre ting.

Du skal lave et notat, hver gang du mærker et stresssymptom. Du skal specielt være opmærksom på de fysiske symptomer, dvs. det kroppen siger. Du skal også tage de psykiske symptomer med, men de fysiske symptomer er specielt gode, når du skal blive opmærksom på stressen. Du skal specielt være opmærksom på de grønne stresssymptomer, der er de vigtigste (men ikke alvorligste) stresssymptomer, da de afslører stressårsagerne. Du skal også tage de gule og røde stresssymptomer med.

Du skal ikke tænke så meget over, om det er stress, du mærker. Alle former for stress, irritation, frustration, rastløshed, nervøseste m.v. skal med. Tag det hele med. Tag specielt også småtingene med. Ti små stressårsager i løbet af dagen kan påvirke dig mere end en enkelt stor stressårsag.

Årsagerne kan enten være en ydre ting, dvs. noget du oplever, eller også dine egne tanker. I gennemsnit kommer halvdelen af stressen fra ydre ting og halvdelen fra ens egne tanker. Det kan være anderledes for dig.

Hver gang du noterer en stressreaktion ned, skal du også overveje, hvordan du hellere skulle have handlet, eller hvordan du gerne vil handle i lignende situationer i fremtiden, hvis de opstår igen. Det er ikke altid ligetil at finde en løsning, men giv det en overvejelse. Du skal ikke bruge så meget tid på HVORFOR men hellere tænke fremad, på HVAD du kan eller ønsker at gøre. Hvis du ikke kan finde på andre ting, så vil løsningen ofte være at sige enten: Nej, hjælpe eller pyt.

Når du har registreret dine stressreaktioner i nogle dage, vil der ofte vise sig et mønster. Nogle stressårsager har det med at gentage sig. Når du kigger på listen over notater, kan du vælge enten at se den kronologisk eller efter hyppighed indenfor den seneste uge eller måned. Ved at se på hyppigheden får du et overblik over, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind. Ved at gøre noget effektivt ved de hyppige stressårsager har du meget større overskud til at klare det, der sker en gang imellem.

Du kan sende stressdagbogen (notaterne) som e-mail, f.eks. til din stresscoach. Dette kan du gøre med knappen med et billede af et brev øverst til venstre på stressdagbogskærmen.

Notater bliver synkroniseret gennem iCloud Drive eller iCloud. Det kræver, at devices understøtter dette.

Installer / Se i App Store

Skærmbilleder


Brugeranmeldelser

Stressdagbogen
stemmer: iPhone/iPad App - Stressdagbogenstemmer: iPhone/iPad App - Stressdagbogenstemmer: iPhone/iPad App - Stressdagbogenstemmer: iPhone/iPad App - Stressdagbogenstemmer: iPhone/iPad App - Stressdagbogen
3x79.dk
Eneste stressdagbog på AppStore.
Fedt at der er lavet denne app. Man mangler dog muligheden for ændre det tidspunkt, hvornår stressen har været der. Appen mangler desuden en grafisk statistik oversigt på dagen/ugen, så man kan se en sammenhæng af anfaldene. Håber der bliver udviklet videre på appen.
blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerSe i App Store